Asistencia

… alebo pomoc v núdzi. Majte uložené číslo Asistenčnej služby Vašej poisťovne v mobile. Tiež číslo Vášho poradcu. Správne kroky po akejkoľvek nehode sú nutné na minimalizovanie budúcich problémov. Asistenčná služba Vám pomôže aj technicky, zabezpečí odťah, vymení koleso, doplní pohonné hmoty, zabezpečí zdravotnú pomoc, či remeselníkov a v neposlednom rade právnu pomoc (pre vybrané druhy poistenia)!