Investície

Prinášame širokú škálu sporivých a investičných produktov. Výber riešenia záleží v prvom rade od Vašich predstáv a možností, od toho, na aký čas máte záujem odkladať a zhodnocovať Vaše prostriedky. Naši investiční špecialisti po rozhovore s Vami dokážu určiť vhodnosť a primeranosť jednotlivých typov produktov.

K dispozícii máte vklady od stavebných sporiteľní, termínované úložky s garantovaným výnosom, alebo podielové fondy, ktorých výnosy sú závislé od vývoja trhu, až po korporátne dlhopisy. Špecifickým druhom investície je zlato.

Stavebné sporenie je zavedená forma účelového sporenia s malou dotáciou štátu a určitou viazanosťou. Je vhodnou formou prípravy na stavebný úver, alebo ako tvorba rezervy na prípadnú obnovu a modernizáciu svojho bývania.

Depozitné konto – máte voľné prostriedky, ktoré však môžete potrebovať kedykoľvek? Depozitné konto Vaše peniaze zúročí trochu viac ako bežný účet, môžete z neho prevádzať prostriedky elektronicky a za niekoľko dní ich máte na svojom bežnom účte.

Podielové fondy -dlhopisové, akciové, zmiešané, fondy fondov, riadené, ETF… Vaše prostriedky, ktoré dnes a v blízkej budúcnosti neplánujete použiť, viete investovať! Výnosy tu nie sú dopredu zaistené, avšak skúsenosť je taká, že pri pravidelnom investovaní, aj pri prepade trhu – čo je jedna z jeho vlastností – Vám fondy zhodnocujú prostriedky. Pri jednorazovej väčšej investícii je z priebehu vývoja fondu jednoznačné, ako sa mení hodnota Vašej investície, občas to chce aj pevné nervy, ale trpezlivosť sa vo väčšine prípadov oplatí.

Dlhopisy s garantovaným výnosom – prevažne korporátne dlhopisy, ktoré Vám garantujú istý výnos pri dodržaní investičného horizontu. Sú vynikajúce na strednodobé rezervy (5 – 10 rokov). V prípade potreby viete investíciu speňažiť za cenu mierneho poplatku. Možné sú jednorazové nákupy (vklady) alebo aj pravidelné investovanie.

Zlato je vo všeobecnosti považované za rezervu do zlých časov. Časť Vašich investícií majte aj v ňom. Pri šperkoch je pri nákupe výrazne navýšená cena za pridanú umeleckú hodnotu, ak však šperk potrebujete rýchlo predať, túto Vám nikto nevráti. Investičné zlato je v podobe plieškov, tehličiek, alebo mincí – kupujte fyzické zlato.